EL PERSONAL LABORAL INDEFINIT NO FIX NO TÉ DRET A LA READMISSIÓ PER LA VIA DE L’ARTICLE 96.2 TREBEP

14-09-2018

La Sentència de 25-7-2018 (C-96/17) s’ha dictat a partir de la qüestió de prejudicialitat elevada pel Jutjat Social Núm. 2 de Terrassa en una demanda per impugnació d’acomiadament de personal laboral indefinit no fix de l’Administració.

Us adjuntem la sentència, així com l'informe de l'advocada del Gabinet Tècnic Jurídic de la CONC la companya Montse Escoda.

L'Ajuntament de les Borges del Camp s'adhereix a l'Acord Marc

04-09-2018

El passat 24 de maig es va negociar entre les organitzacions sindicals i l'Ajuntament de les Borges del Camp l'adhesió a l'Acord Marc de l'Administració Local Catalana. El qual va ser aprovat pel Ple Municipal el 19 de juliol.

Fitxa sindical 5/2018 Relamació davant la Comissió de Garantia del dret d'Accés a l'Informació Pública

28-08-2018

La fitxa “Drets informació llei de transparència i el bon govern”, publicada l’abril de 2016, tenia com a eix principal l’objecte del dret d’accés a la informació d’interès sindical i el procediment que permet exercir aquest dret davant de l’administració, és a dir,  la informació pública d’interès sindical accessible, com sol·licitar-la i els tràmits a seguir fins a la resolució de l’administració.

El procediment d’aquesta reclamació és l’objecte de la present fitxa.

Veure Fitxa Sindical

Signatura definitiva del Conveni col·lectiu de l'Ajuntament de Reus

10-08-2018

Després d’un llarg període de negociació, la plantilla de l’Ajuntament de Reus ha donat un amplíssim suport als avanços que es representen al nou text del conveni col·lectiu.
Des de CCOO rebutgem la politització en última instància, embrutant un procés que ha estat realitzat al llarg de l’últim any i mig entre el govern local i els representants dels treballadors en taules de negociació. Volem enfortir el valuós significat de la recuperació dels drets perduts al llarg de 8 anys a les empreses públiques i, per defecte, a les empreses privades. 
Per això és important treballar amb duresa i amb seguretat per recuperar els valors i els drets dels treballadors i treballadores, per a una millora de la salut i convivència del treballador, reflectint aquests canvis positius en la mateixa societat i en una major capacitat de recuperació. 

Acord relacionat LPGE 2018 a l'Ajuntament de Sant Feliu de Guixols

Resultado de imagen de ajuntament de sant feliu de guixols
03-08-2018

El passat 17 de juliol es va arribar a l'acord de recuperació de drets laborals, socials i econòmics a l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.
Tots relacionats amb la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'exercici 2018, entre els quals destaquem:
 • La recuperació de la jornada laboral de 35 h / s.
 • La recuperació de la complementació al 100% en cas de baixes laborals.
 • Distribuir de forma lineal el 0,30% del fons addicional pactat.

Acord de Valoració al Consell Comarcal del Pla de l''Estany

Resultado de imagen de consell comarcal del pla de l'estany banyoles
02/08/2018

El passat 18 de juny es va arribar a l'acord de valoració de llocs de treball del Consell Comarcal del Pla de l'Estany.
Aquest acord es durà a terme en quatre anys, 30% a partir de l'u d'octubre, el 25% a partir de l'1 de gener del 2020, 25% a partir1 de juliol del 2021 i el 20% a partir de l'1 de juliol del 2022.
Els complements personals transitoris resultants de la valoració s'aplicaran al 50% dels increments retributius.

ACORD AJ VILADECANS RELACIONAT LPGE 2018

19-07-2019

Fitxa sindical explicativa dels acords signats amb l'Ajuntament de Viladecans relacionats amb l'aplicació de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'exercici 2018, així com altres qüestions negociables que ens permeten recuperar, alguns drets retallats pel Govern Estatal el 2012, com a jornada laboral, 100% baixes laborals, increments salarials, etc ...


ACORD DE VALORACIÓ DE LLOCS DE TREBALL AJUNTAMENT D'ALCARRAS

17-07-2018

Ahir es va signar l'acord de valoració de llocs de treball de l'Ajuntament d'Alcarras, després d'una negociació de més de dos anys i mig.
S'aconsegueixen diferents objectius;
1.- Organigrama de l'Ajuntament, fitxes descriptives dels llocs i valoració amb equitat interna.
2.- Realitzar la relació de llocs de treball.
3.- Establir els mínims de Complements de Destí de l'AGE.
4.- Procés de Funcionarització.
5.- Promocions Internes.
6.- Consolidació de la plantilla.
7.- Augment retributiu d'aproximadament d'un 10%.
8,. Regulació dels complements personals transitoris que resulten de la Valoració.
9.- Període de compliment del 2018 al 2020.
10.- 75% de la plantilla augmenta el seu salari.

ANALISIS SENTENCIA COMPOSICIÓ MESES GENERALS DE NEGOCIACIÓ

17-07-2018

Aquí teniu l'anàlisi jurídic realitzat per la nostra Advocada Montse Escoda, sobre la sentència de la composició de les meses generals de negociació dels empleats/des públiques en les Administracions Públiques, pel que fa a les condicions que s'han de tenir per formar part d'aquestes meses generals de negociació.

FITXA SINDICAL LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L'ESTAT 2018

13-07-2018

Fitxa sindical sobre els pressupostos generals de l'Estat per a l'exercici 2018, sobre aquelles qüestions que són d'aplicació als empleats públics locals, les que són bàsiques i les que són de caràcter negociable.

SALUT LABORAL: FITXA AVALUACIÓ RISCOS PSICOSOCIALS

13-07-2018

Fitxa sindical sobre aquelles qüestions a tenir en compte en una avaluació de riscos psicosocials.

Comitè d’empresa/Junta de Personal i CCOO Ajuntament de Torroella de Montgrí mostrant la seva disconformitat amb les al·legacions a la relació de llocs de treball

12-06-2015

Els representants dels treballadors de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí volem manifestar el nostre rebuig amb la manera com s’ha finalitzat la valoració de llocs de treball perquè, tot i que es va negociar i acordar la puntuació dels llocs i del valor punt, en el moment de tractar les al·legacions que havien presentat els treballadors, no hi va haver la possibilitat de negociació. L’Ajuntament va aprovar la resolució de les al·legacions unilateralment, cosa que ha comportat una modificació dels acords que ja estaven signats amb els representants sindicals. 

CCOO aconsegueix un conveni col·lectiu per a la Residència de Sant Gabriel de Centelles.

10-06-2018

Després de més de 6 anys de negociacions, amb alguna que una altra interrupció, per fi s'aconsegueix signar el Conveni Col·lectiu per a les treballadores i treballadors de la Residència de Sant Gabriel de l'Ajuntament de Centelles el passat 18 de maig.
Anteriorment havien estat adherides al conveni de residències privat, qüestió que des de CCOO, vam veure la necessitat, d'estendre a un conveni propi d'empresa, ja que moltes qüestions de l'àmbit del Sector Públic els estaven afectant, com la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, sobretot pel que fa a augments salarials, qüestió que no se'ls podia aplicar els augments del conveni de residències privat.
Ara tenen un conveni col·lectiu adaptat al sector públic, amb moltes millores, com ara els permisos i llicències, règim disciplinari, jornada laboral de 37,5 h / s, assumptes propis, canosos i dies addicionals de vacances, entre d'altres. Des de CCOO valorem molt positivament aquest acord, ja que en moltes de les seves clàusules ve a recollir moltes de les reivindicacions que conté el mateix Acord Marc de Catalunya per a les administracions locals de menys de 20.000 habitants.

El primer consell comarcal que s'adhereix a l'Acord Marc

22-05-2018

El 20 d'abril de 2018 es va constituir la Taula General de Negociació del Consell Comarcal del Ripollès, on es va arribar a l'acord d'Adhesió a l'Acord Marc de l'Administració Local Catalana.
Posteriorment el Ple del Consell Comarcal va aprovar i ratificar aquesta adhesió.
Ara ja només falta la seva publicació.
Com diu el títol de la notícia, és la primera adhesió a l'Acord Marc de l'Administració Catalana per part d'un Consell Comarcal, esperem que s'estengui a la resta de Consells Comarcals.

ADHESIONS ACORD MARC CATALUNYA

7-05-2018

Dues adhesions més a l'Acord Marc de Catalunya de l'Administració Local, l'Ajuntament de Camprodon i l'Ajuntament de Sant Llorenç de Savall.

Cal esmentar l'Adhesió realitzada a l'Ajuntament de Camprodon on s'han  annexionat condicions específiques del propi ajuntament.

Acord de Valoració de llocs de treball a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí

24-04-2018

Ahir es va signar l'acord de valoració de llocs de treball a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí, cal recordar que al desembre va caldre mobilitzar-se per la no negociació de l'ajuntament, des de llavors es portava negociant per arribar a un acord que fos el millor possible per a ambdues parts. L'acord estableix el seu compliment en tres anys i que afectarà amb increment salarial a 2/3 de la plantilla.
Aquest acord va ser sotmès a l'aprovació de l'assemblea de treballadores i treballadors, aprovant el mateix el 96,38% dels assistents (80 empleats/es) i 3 abstencions.
CCOO valora positivament l'acord i ha quedat demostrat que la mobilització una vegada més,  és una eina útil.

Concentració Policies Locals de Barcelona a la Subdelegació del Govern.

23-03-2018

En el dia d'avui a les 11 h. s'ha realitzat una concentració de policies locals de Barcelona davant la Subdelegació del Govern al carrer Mallorca.

Aproximadament uns 500 policies locals s'han manifestat contra el Govern del PP, per pressionar a l'executiu i tregui ja, el RD de la jubilació anticipada de les policies locals, és lamentable que hi hagi encara policies locals amb més de 60 anys prestant servei al carrer .

Els treballadors i treballadores de REGESA es concentren davant de l'Ajuntament de Barcelona per defensar els seus llocs de treball

22-03-2018

Els treballadors i treballadores protesten perquè el tancament no està justificat, tota vegada que els serveis i tasques que REGESA ha estat prestant durant els darrers 30 anys a la comarca del Barcelonès -quasi majoritàriament per a l’Ajuntament de Barcelona- s’han deixat d’encarregar a la societat bé per concentrar-los en les societats municipals de l’Ajuntament de Barcelona o bé per encarregar-los a externs (cooperatives, fundacions, etc.). Uns serveis i unes tasques que el personal de REGESA, des de la seva creació l’any 1984, està exercint i prestant en una relació permanent que, en els darrers temps i fruit de voluntats i decisions polítiques (que res tenen a veure amb l’exercici professional dels treballadors i treballadores), s’ha intensificat i ha pres caires d’irregularitat per a la plantilla laboral. Actualment, el personal de REGESA continua treballant per a l’Ajuntament de Barcelona a través d’un conveni de prestació de serveis.

ACORD DE PRORROGA ACORD MARC I JORNADA DE TREBALL 2018

22-03-2018

La Mesa General de Negociació de l'Acord Marc de les entitats locals menors de 20.000 habitants pròrroga el mateix per als anys 2018 i 2019, així com s'estableix la jornada laboral per a l'exercici 2018.

Signat Acord de regulació de Borses de Treball a l'Ajuntament de Viladecans

https://docs.google.com/a/ccoo.cat/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Y2Nvby5jYXR8ZnNjLWFqLXZpbGFkZWNhbnN8Z3g6NjY5ODA4ZTAwNjliZjYxYw
16-03-2018

CCOO
 juntament amb les altres organitzacions sindicals presents a la Mesa General de Negociació (UGT i CSIF), hem acordat els criteris i regulació de les Borses de treball de l'Ajuntament de Viladecans.
Una de les nostres reivindicacions de fa molt de temps i que per fi es veu culminada amb un acord.
Aquest ens dotarà de més transparència, control i criteris clars a l'hora d'entrar a les borses de treball, més durada de les mateixes i reconeixement dels serveis prestats.

CCOO GUANYA EL DRET A LA CARRERA PROFESIONAL D'UN FUNCIONARI DE L'AJUNTAMENT DE EL MASNOU

14-03-2018

Arran de la presumpta desestimació del reconeixement de la carrera professional contemplada a l’article 30.1 de l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament del Masnou, els serveis jurídics del sindicat CCOO van iniciar un contenciós administratiu.

El Jutjat Contenciós Administratiu 7 de Barcelona va admetre la demanda i el judici es va fer al 23 de febrer de 2018, en el qual ambdós parts van defensar les seves posicions, CCOO en que es tenia que reconèixer i aplicar la carrera professional contemplada en els Acords i l’Ajuntament que es desestimés la demanada en base als informes d’intervenció del 2014.

En la resolució del procediment, comunicada a les parts el 27 de febrer de 2018, el jutjat ESTIMA la demanda interposada per CCOO i reconeix el dret del treballador d’accedir a l’escala de la carrera professional que li pertoca des de la data que ho va sol·licitar.

Ens felicitem de poder traslladar aquesta resolució i esperem que l’Ajuntament accepti aquesta sentencia i la utilitzi per complir amb l’article 30 dels Acords, per a tot el personal afectat per l’ informe d’intervenció de evitava l’accés i promoció a aquesta carrera professional.

CCOO convoca mobilitzacions contra la paralització del Decret per la jubilació anticipada dels policies locals

13-03-2018

CCOO
, juntament amb la resta de sindicats integrants de la Plataforma Nacional per l’Avançament de l’Edat de Jubilació dels Policies Locals, ha programat un sèrie de mobilitzacions d’una hora, davant les Delegacions i Subdelegacions de Govern de les diferents províncies, per l’incompliment de la promesa feta pel Govern central d’aprovar el Decret que permetrà l’avançament de l’edat de jubilació dels policies locals.

Concentracions de policies locals davant les Delegacions i Subdelegacions de Govern de cadascuna de les províncies (a Barcelona al c/Mallorca, 278), els divendres alterns començant el dia 23 de març, 6 i 20 d’abril, d’11.00 hores a 12.00 hores, per exigir al Govern la finalització del procés.

Signat l'Acord/Conveni de l'Ajuntament de Cervello

12-03-2018

El passat 2 de febrer es va signar l'Acord / Conveni de l'Ajuntament de Cervelló, en el qual es van aconseguir les següents millores, recuperació dels Assumptes Propis per antigüitat, l'aplicació dels  4 dies adiccionals de vacances per antigüitat, increment del complement festiu per la policia local i un complement de productivitat lligat a objectius, entre d'altres.

Comunicat 6-3-2018 plataforma por el anticipo edad de jubilación

06-03-2018

Concentracions davant les subdelegacions del Govern a cada província d'1 hora de durada durant un mes, els divendres alterns, de 11:00 h. a 12:00 h. els dies 23 de Març, 6 d'abril i 20 d'abril.

Acord de puntuació de la valoració de llocs de treball de Promoció Economica de Sabadell

06-03-2018

Avui s'ha tancat després de diversos mesos de treball la primera fase de la valoració de llocs de treball de la societat mercantil Promoció Econòmica de Sabadell. S'han valorat conjuntament entre l'empresa i el Comitè tots i cadascun dels llocs de treball amb el sistema de puntuació Hay,  aconseguint establir-se una equitat interna entre tots ells. Ara ens queden les següents fases de la valoració, establir els nivells retributius i posteriorment l'equiparació retributiva amb l'Ajuntament de Sabadell.

Lluita Digital Especial 8 de Març


Actuació sindical front el risc d'amiant

23-02-2018

Molts cops pensem que nosaltres com empleats públics aquest tema no el patirem o en tot cas ens pot venir molt de resquitllada. Res més lluny de la realitat. No som conscients de la implantació d’aquesta substància en el dia a dia i que malgrat de ser un element del passat encara és molt viu en el nostre entorn.

 Segurament els companys de les brigades municipals són els que més poden patir les seves conseqüències, sobretot si tenen les competències de la distribució i manteniment del servei d’aigua, però no són els únics.

veure document

Resolució inhibició de la Inspecció de Treball de Catalunya (ITC) en casos d’assetjament laboral

23-02-2018

Resolució de l’Executiva de la nostra federació referent a la inhibició de la Inspecció de Treball de Catalunya (ITC) en casos d’assetjament laboral, conflicte o violència que pateixi el personal funcionari i estatutari. Per contra, la ITC si actua quan el personal es laboral, creant una fragant desigualtat laboral.

 Dita resolució ha esta promoguda pels tres sectors de la FSC implicats: Local, Estat i Generalitat.

 Considerem de vital importància que tothom tingui consciència del problema. Malgrat que es tracte de una problemàtica de difícil solució, s’ ha d’ abordar per tal de solucionar aquesta indefensió del personal funcionari i estatutari, que alhora contribuirà en la mesura del possible a la millora de les condicions laborals. 

veure resolució

Jornada de Salut Laboral de la FSC al BLLAPAG

15-02-2018

La jornada del 14 de febrer va tenir una participació de més de 60 delegades i delegats de salut laboral, que representen a més de 30 empreses de l'administració local i de l' àmbit privat.
En aquesta jornada va col·laborar en la seva realització el tècnic de salut laboral del SAL de la FSC Es va fer una comparativa dels dos mètodes d’avaluació de riscos psicosocials homologats ( PSQCAT21 i el FPSICO 3.1).
Posteriorment, es va abordar des de la praxis sindical la gestió de conflictes com els assetjaments laborals i els conflictes interpersonals que es donen al lloc de feina.
La voluntat del SAL es la de poder fer assemblees informatives i formatives descentralitzades de Salut Laboral a mida de les necessitats de cada un dels territoris.

Fitxa sindical núm. 1/2018 Llei de procediment administratiu comú

13-02-2018

L’actuació administrativa de les Entitats locals, com a Administracions Públiques sotmeses al Dret Administratiu, pot ser objecte d’impugnació a través d’una doble via: una primera de caràcter administratiu, y una segona, de caràcter judicial, davant els Jutjats i Tribunals de la jurisdicció Contenciosa - administrativa. Podria definir-se el recurs administratiu com aquell acte pel qual el subjecte legitimat sol•licita de l’Administració la modificació, revocació o revisió de l’acte administratiu que considera lesiu als seus interessos. 
Per donar eines al respecte aquí teniu la fitxa sindical núm. 1/2018 sobre la Llei de procediment administratiu comú.

CCOO convoca VAGA LABORAL 8 DE MARÇ DEL 2018

05-02-2018

Amb aquesta vaga volem aconseguir:
- Increments salarials en tots els convenis. Que      pugin més els salaris més baixos. 
- Plans d’igualtat a totes les empreses per evitar      la bretxa salarial i totes les discriminacions. 
- Feina estable en oposició a l’ús fraudulent de la    contractació a temps parcial, la temporalitat          injustificada i les hores extres no pagades. 
- Pla d’intervenció de la Inspecció de Treball. 
- Ratificació, per part del Govern, del Conveni          189  de l’OIT, de les treballadores de la llar.
- Elaboració d’una llei d’igualtat salarial. 
- Augment del poder adquisitiu de les pensions. 
- Pressupostos per a polítiques de benestar: dependència, salut, educació i criança. 
- Protocols contra l’assetjament i la violència de gènere a la feina.

Fitxa sindical núm. 3 Canvi contingencies i mutues

05-02-2018

Una de les problemàtiques més persistents en els centres de treball que com a sindicat ens enfrontem, és tot allò que inclou els accidents de treball. 
En aquesta fitxa no tractarem les malalties professionals, malgrat que diverses qüestions o processos que l'envolten son exactament iguals que els accidents de treball. 
Fent una mena d'itinerari d'esdeveniments, on el punt de partida és el moment en que succeeix l'accident de treball i la seva finalització el possible recurs judicial davant una sentència que no reconeix l'accident com a laboral.
És un intent de contemplar i analitzar tots aquells incidents que ens podem trobar per tal d'assessorar i actuar correctament.

ACORD ADHESIÓ ACORD MARC AJUNTAMENT D'OLIANA

Resultado de imagen de ajuntament de oliana
02-02-2018

Darrere adhesió a l'Acord Marc de condicions para los empleats/des Públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 Habitants. L'Ajuntament d'Oliana de la província de Lleida que va aprovar l'adhesió el 29 de novembre del 2017 i la seva publicació en el Butlletí de la província de Lleida és del 2 de gener de 2018.

Principi d'acord sobre els oficials d'oficis d'esports Ajuntament de Badalona

02-02-2018

El passat 30 de gener, CCOO a l'Ajuntament de Badalona vam convocar una aturada parcial dels treballadors i les treballadores d'oficials d'oficis d'esports per al dilluns 5 de febrer. La convocatòria es plantejava com a protesta per la insostenible situació d'aquest col·lectiu que, pels efectes de 10 anys de retallades, ha vist reduïda notablement la quantitat d'efectius i ha hagut de patir una sistemàtica vulneració dels seus drets laborals, així com un perjudici comparatiu amb la resta de la plantilla. 

Fruit d'aquesta convocatòria i gràcies a la pressió sostinguda per CCOO, l'Ajuntament de Badalona ha fet arribar una proposta de compromisos per a pal·liar de manera urgent la crítica situació d'aquest col·lectiu. Gràcies a la mediació del Tribunal Laboral de Catalunya (TLC), al qual CCOO va elevar les reivindicacions del col·lectiu, ha estat possible arribar a un acord que valorem molt positivament.

Assemblea de delegades i delegats CCOO de Catalunya: "A l'ofensiva!"

29-01-2018

El dimecres 7 de febrer del 2018 et convidem a participar en una assemblea de delegades i delegats de CCOO de Catalunya amb el lema "A l'ofensiva!". L'acte tindrà lloc al pavelló poliesportiu Marina-Besòs, a partir de les 10.00 hores i comptarà amb les intervencions de Javier Pacheco, secretari general de CCOO de Catalunya, i Unai Sordo, secretari general de CCOO d'Espanya.

REUNIÓ COMISSIÓ NEGOCIADORA DE L'ACORD COMÚ ADMINISTRACIÓ LOCAL CATALUNYA

29-01-2018

El 22 de gener de 2018 van reunir els membres de la Comissió Negociadora de l'Acord comú de condicions de treball dels empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants i van arribar a l'acord de prorrogar el mateix fins al 31 de Desembre de 2019, així mateix es va acordar el còmput d'hores per a l'exercici 2018, que serà de 1642 hores anuals a descomptar d'aquest còmput el 24 i 31 de desembre.
Acords sobre OPO, modificació de la RLLT i calendaris laborals 2018 amb l'Ajuntament de Viladecans

09-01-2018

Al dia 11 de desembre de 2017 es va arribar amb l'Ajuntament de Viladecans als següents acords: 
 • OFERTA D'OCUPACIÓ PER AL 2017. 
 • PROMOCIONS INTERNES. 
 • MODIFICACIÓ DEL FONS SOCIAL (estava pendent de signar). 
 • VALORACIÓ EXPERIÈNCIA EN LA FASE DE CONCURS. 
 • SALARIS D'ENTRADA. 
 • CALENDARIS LABORALS DE TOTS ELS COL·LECTIUS. 
 • APROVACIÓ MODIFICACIÓ RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL. 
 • MODIFICACIÓ DE LES ACTUALS TAULES SALARIALS. 
Un dels elements importants a destacar d'aquest acord és l'abordatge del complement de productivitat actual, que era part del salari, i més concretament del complement específic, de manera que gran part de la quantitat del complement de productivitat passa a formar part del complement específic. 

El comitè de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts signa el Pla d’Ordenació de recursos humans

09-01-2018

Després d'un intens procés de negociació hem signat l'acord per al desenvolupament del Pla d'Ordenació de recursos humans a l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. 
Aquest Pla, en el període 2018/2019, preveu la regularització i la consolidació de la majoria de llocs de treball en situació de precarietat laboral (personal temporal i interí, indefinit no fix) així com posteriorment l'inici d'un procés de funcionarització de la plantilla municipal. 
CCOO manifestem la nostra satisfacció per la signatura d'aquest acord, i felicitem a la nostra secció sindical de l'Ajuntament per la intensa tasca realitzada per aconseguir-ho.


El Comitè Empresa/Junta Personal i CCOO de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí, contra la valoració de llocs de treball

13-12-2017

El Comitè Empresa/Junta Personal i CCOO de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí han expressat la seva posició contrària al document de valoració de llocs de treball que ofereix l’ajuntament a la plantilla. 

Enfront la voluntat de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí d’aprovar la valoració de llocs de treball, no acordada, els treballadors i treballadores demanen la no aprovació per ple del document, avui dijous 14 de desembre, a les 20.00 hores, i el retorn a la mesa de negociació. Per això han estat recollint signatures de tots els empleats públics, arribant a recollir 116 signatures dels 154 empleats/des municipals de l'actual plantilla.

A les 13:00 hores l'Ajuntament va convocar una reunió informativa amb els empleats/des públics per explicar-los el seu posicionament respecte a la valoració de llocs de treball, on els treballadors / es van expressar el seu malestar per la no negociació de l'Administració amb les organitzacions sindicals per arribar a un acord.


PUBLICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L'ACORD COMU DE CONDICIONS PER ALS EMPLEATS PÚBLICS DELS ENS LOCALS DE CATALUNYA DE MENYS DE 20.000 HABITANTS

19-11-2017

RESOLUCIÓ TSF/2538/2017, de 18 de setembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de la modificació de l’Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants (codi de conveni número 79100015072015). DEPARTAMENT DE TREBALL DOGC núm. 7490 , de 08-11-2017.

La Resolució dona compta de l’acord de 8 de novembre de 2016 de la Comissió Negociadora de l'Acord comú de condicions pels empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants de modificar diversos articles del seu articulat. Concretament, s’han modificat: els articles 24.1, lletra a) paràgraf primer i segon (permisos retribuïts); s'afegeix un nou paràgraf (el cinquè) a la lletra a) de l'article 24.1 (permisos retribuïts); es modifica el paràgraf segon de l'article 21 (dies de vacances lligats a l’antigüitat); es modifica l'article 51.2 (accés a la funció pública de persones amb discapacitat); i, finalment, es modifica l'article 67.1 (pla d’igualtat).

FS 2017_05 CALENDARI LABORAL 2018

17-11-2017

Fitxa sindical 05_2017 Calendari Laboral 2018.


RD-10-2015
https://docs.google.com/a/ccoo.cat/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Y2Nvby5jYXR8ZnNjX3NlY3Rvcl9sb2NhbHxneDo3OWViZWRjMzU4YTMxMGFm

RECULL MOBILITZACIONS VAGA 8M ADMINISTRACIÓ LOCAL


VIDEO REFORMA LOCAL

  
Des del sector de l'Administració Local de CCOO a Catalunya, hem fet un video explicatiu de la reforma per difondre els continguts i les seves conseqüencies.  Es una eina per difondre als empleats/des públics, i la ciutadania.


30/09/2014 11.850 VISUALITZACIONS

Programa CCOO Canal 33: REFORMA LOCALEl programa sindical de CCOO en el canal 33 ha tractat el tema de la reforma loca, explicant el que significa i les conseqüències que pot portar per al conjunt de la ciutadania i els empleats i empleades públics.

https://sites.google.com/a/ccoo.cat/fsc_sector_local/home/documents/convenis

Fitxa sindical núm. 1/2018 Llei de procediment administratiu comú

13-02-2018

L’actuació administrativa de les Entitats locals, com a Administracions Públiques sotmeses al Dret Administratiu, pot ser objecte d’impugnació a través d’una doble via: una primera de caràcter administratiu, y una segona, de caràcter judicial, davant els Jutjats i Tribunals de la jurisdicció Contenciosa - administrativa. Podria definir-se el recurs administratiu com aquell acte pel qual el subjecte legitimat sol•licita de l’Administració la modificació, revocació o revisió de l’acte administratiu que considera lesiu als seus interessos. 
Per donar eines al respecte aquí teniu la fitxa sindical núm. 1/2018 sobre la Llei de procediment administratiu comú.

FITXA SALUT LABORAL NÚM 3 Canvi de contingencies i mutues

05-02-2018

Una de les problemàtiques més persistents en els centres de treball que com a sindicat ens enfrontem, és tot allò que inclou els accidents de treball. 
En aquesta fitxa no tractarem les malalties professionals, malgrat que diverses qüestions o processos que l'envolten son exactament iguals que els accidents de treball. 
Fent una mena d'itinerari d'esdeveniments, on el punt de partida és el moment en que succeeix l'accident de treball i la seva finalització el possible recurs judicial davant una sentència que no reconeix l'accident com a laboral.
És un intent de contemplar i analitzar tots aquells incidents que ens podem trobar per tal d'assessorar i actuar correctament.

FS 2017_05 CALENDARI LABORAL 2018

17-11-2017

Fitxa sindical 05_2017 Calendari Laboral 2018.


Fitxa sindical salut laboral núm. 2

17-10-2017

Segona fitxa sindical de l'àmbit de salut laboral referent als protocols d'assetjament laboral i conflictes laborals.

En aquesta fitxa hem pretès abordar una problemàtica actual que es dona en els centres de treball, recollint les diverses experiències sindicals en les quals hem participat activament. 

Això ens ha de servir per encarar en la mesura del possible aquest tema per tal de resoldre aquesta problemàtica dins del marc del propi centre de treball.

Vol ser una eina sindical dinàmica i en contínua revisió.

Fitxa Sindical de Salut Laboral: Vigilància de la Salut.


23-06-2017

Fitxa Sindical de Salut Laboral: Vigilància de la Salut.

Fitxa sindical 04-2017 sobre pressupostos generals de l'Estat per a l'exercici 2017

21-06-2017

Fitxa sindical 04-2017 sobre pressupostos generals de l'Estat per a l'exercici 2017, amb les modificacions realitzades en el tràmit parlamentari del Congrés dels Diputats i publicat al Butlletí Oficial de les Corts Generals, pendent dels següents tràmits del Senat i aprovació i publicació al BOE.

Fitxa sindical nº 2 del 2017 sobre les limitacions de les places de funcionaris interins en les ofertes públiques d'ocupació.

13/03/2017

Fitxa sindical nº 2 del 2017 sobre les limitacions de les places de funcionaris interins en les ofertes públiques d'ocupació.


>>> NOTICIES ANTERIORS D'ACTUALITAT

S''estan mostrant les entrades 1 - 20 de 486. Mostra'n més »