Acord Ajuntament de Platja d'Aro

08/07/2016

Acord de dies addicionals de vacances de l'Ajuntament de Platja d'Aro signat el 23 de juny de 2016, en virtut del que disposa el RD 10/2015.

Millora l'ocupació a l'Administració Local a Catalunya

20/06/16

L'Administració local catalana creix un 1,31% de llocs de treball: mentre a tot Espanya es destrueixen 28.220 llocs de treball, a Catalunya s'han incrementat en 1.131. 

Segons les dades publicades en els butlletins estadístics del personal al servei de les administracions públiques locals, comparant entre gener del 2015 i gener del 2016, Catalunya té 1.131 empleats i empleades públics més, quan en el mateix període l’ocupació pública local a tot l’Estat decreix en uns 28.220 llocs de treball. 

Així, a Catalunya al gener del 2015 hi havia uns 84.612 empleats i empleades públics locals, i el gener del 2016, uns 85.743, amb un increment de 1.131 efectius més (1,31%). Si tenim en compte les dades des de gener del 2010, quan hi havia 101.613 empleats locals a Catalunya, constatem una destrucció de 15.870 llocs de treball (15,62%). Analitzades les dades també per províncies en el mateix període, de gener del 2015 a gener del 2016, la tendència és la següent:
  • A Barcelona, de 56.022 a 56.812, s’incrementa uns 790 efectius (1,41%). Cal destacar que l’increment de llocs de treball ha estat principalment a les dones, amb 750 llocs de treball. 
  • A Girona, de 10.116 a 10.621, s’incrementa uns 505 efectius (5%). Cal destacar que és la província on més es creix percentualment, i també és rellevant l’increment de llocs de treball per a dones, amb uns 408 llocs de treball. 
  • A Tarragona, de 11.573 a 11.546, representa uns 27 efectius menys (0,23%). Malgrat el decreixement de llocs de treball a la província en termes absoluts, cal destacar l’increment de 37 llocs de treball per a dones. 
  • A Lleida, de 6.901 a 6.764, representa uns 137 efectius menys (2%). Cal destacar que la província de Lleida és on més llocs de treball es destrueixen. 
 Quant a l'impacte de gènere a l’Administració local catalana en aquest període, l’increment en les dones ha estat de 1.190 llocs de treball (2,70%), vers la pèrdua de 59 llocs de treball en homes. 

Amb tot, CCOO alerta que molta d’aquesta ocupació creada és temporal i precària.

FS 2016-02 DRETS D'INFORMACIÓ LLEI DE LA TRANSPARÈNCIA I DEL BON GOVERN

31/05/2016
http://twitter.com/home?status=PROVA%20DE%20NOTICIA%20–%20http://fsc-local-ccoo.cat

La norma que ara ens ocupa, però, és la Llei de Transparència, accés a la informació pública i bon govern, aprovada pel Parlament de Catalunya el 29 de desembre de 2014 (DOGC de 31.12.2014) i que va entrar en vigor el dia 1 de juliol de 2015 pel que fa a la Generalitat de Catalunya i entrarà en vigor el dia 31 de desembre de 2015 per les entitats locals catalanes.

Hem fet una fitxa sindical sobre aquesta Llei, des del vessant que sindicalment ens pot interessar aquesta informació pública.Continua el conflicte a Barcelona Activa. Sabies que ...

27/05/2016

... El Comitè d'empresa, la direcció de RH i la direcció executiva d’altres economies i proximitat hem intentat negociar les places de mobilitat horitzontal.
... Després de diverses reunions no s’ha arribat a cap acord perquè el comitè d'empresa defensem una convocatòria oberta per a tota la plantilla sense excepcions, mitjançant un procés de selecció.
... Reclamem que abans de fer qualsevol procés de mobilitat és necessari tenir una planificació estratègica de tota l'organització, que resolgui els efectes derivats d’aquests canvis.
... CCOO no anirem als processos de selecció que es puguin convocar, ja que no volem ser partícips d’una reorganització en la qual la representació de les persones treballadores no està d'acord.
... Hem proposat que negociem un protocol perquè s'utilitzi sempre un mateix model quan es proposin noves mobilitats horitzontals.

CCOO de Catalunya valora positivament l’acord amb l’Ajuntament de Barcelona per subrogar les educadores de les 3 escoles bressol que el curs vinent passaran a gestió directa.

25/05/2016

Gràcies a la intervenció de CCOO, l’Ajuntament de Barcelona subrogarà les educadores de les 3 escoles bressol que el curs vinent passaran a gestió directa (EBM Caspolino, EBM Enxaneta i EBM Els Patufets de Navas), les úniques que encara gestionaven empreses externes. Aquest és el primer gran acord amb l’Ajuntament de Barcelona que té per objectiu la recuperació directa (remunicipalització) dels serveis municipals externalitzats.

Manifestació Treball Digne, Drets Socials i Democràcia Real


CCOO, UGT i CGT convoquen vaga a les Oficines d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Barcelona

20/05/2016

La vaga està convocada el 9 de juny, de 8 a 20 h; el 13 de juny, de 12 a 15h; el 20 de juny de 12 a 15h, i el 27 de juny, de 12 a 15h, davant la manca de diàleg de l’ajuntament per millorar les condicions laborals del col·lectiu de treballadors d’aquest servei municipal de Barcelona.

CCOO guanya de manera aclaparadora les eleccions sindicals a l'Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de Barcelona

13/05/2016

CCOO guanya per tercera vegada consecutiva les eleccions sindicals a l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de Barcelona, amb una millora de resultats en cada procés. 
El total de delegats i delegades obtinguts per CCOO és de 17, per 3 d’UGT.  
Així, CCOO va obtenir ahir el 85% dels vots emesos. 

Adhesió Acord Marc Aj. Callús

10/05/2016


El 5 de maig de 2016 va signar l'adhesió de l'Ajuntament de Callús a l'Acord Marc de Catalunya per als municipis menors de 20.000 habitants.

Afegint a l'Acord els dies d'assumptes propis i dies addicionals de vacances, tots dos vinculats a l'antiguitat.

Concentració del personal de la Policia Local de Lloret de Mar

29/04/2016

Els treballadors i treballadores de la Policia Local de Lloret de Mar es concentraran demà dissabte, 30 d’abril, en protesta per les seves condicions de treball i la sobrecàrrega de tasques a què estan sotmesos. Serà en l’acte d’inauguració de la nova comissaria de policia de Lloret de Mar (Av. de les Alegries, 32), en el qual participaran el president de la Generalitat i conseller d’Interior de la Generalitat.

CCOO aconsegueix que la plantilla de l'Ajuntament de Barcelona cobri l'1%

29/04/2016

CCOO aconsegueix que la plantilla de l'Ajuntament de Barcelona cobri l'1% d'increment salarial del 2007 i del 2008 i els endarreriments pendents.

Després d’una lluita de més de 5 anys per part de CCOO, els treballadors i treballadores de l’Ajuntament de Barcelona han cobrat ara l’increment de l’1% de la massa salarial del 2007 i del 2008; així s’incrementen els salaris, a més de rebre tots els endarreriments del període 2007-2016.

A més, a la reunió del passat 14 d’abril de la Mesa General de l’Ajuntament de Barcelona, es va arribar a un acord pel qual en un termini de trenta dies, l’Ajuntament lliuraria els dictàmens jurídics que afecten el personal de l’Institut Municipal de Prestacions Mèdiques (PANEM), el Consorci Mercat de les Flors, el Consorci Auditori i Orquestra, el Consorci Museu de les Ciències Naturals i de la Fundació Museu Picasso. CCOO celebrem que, finalment, s’acati la sentència de l’1% de massa salarial signat entre les parts fa uns anys, i volem agrair el suport rebut per part dels treballadors i treballadores. Així mateix, volem deixar clar que verificarem que el pagament s’adeqüi als termes de la sentència.

CCOO denuncia la degradació del servei d'atenció a la ciutadania i als ens municipals de l'Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de Barcelona

29/04/2016

La Secció Sindical de CCOO de l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de Barcelona denuncia que l’assumpció dels treballs de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC), fruit del conveni de col·laboració de la “finestreta única” (que comença el dilluns 2 de maig), suposarà una degradació del servei públic d’atenció tributària que s’ofereix a la ciutadania i als ens municipals. 

El sindicat porta mesos demanant solucions a la sobrecàrrega de treball suportada pels treballadors i per les treballadores d’atenció presencial a les oficines de l’organisme autònom de la Diputació de Barcelona, i que està afectant la salut del personal. A la situació de col·lapse que provoca l’augment sistemàtic de delegacions tributàries dels ajuntaments, s’afegeix l’angoixa de no poder donar solució a les impossibilitats de pagament d’una part important de ciutadanes i ciutadans, el caos procedimental, i la diversitat normativa, així com una mala organització del servei.

Avui, a més, hem d’afegir les tasques d'informació, d’atenció presencial i telefònica, registre de documents, certificats, gestió i liquidació dels tributs de l’Agència Tributària catalana. Unes tasques per les quals no tots els empleats han tingut la formació necessària, i que es realitzaran per mitjà de la plataforma informàtica pròpia de l’Agència Tributària.

Assemblea Intercomarcal Lleida

14/04/2016

Assemblea Intercomarcal de delegats/des de l'Administració Local de la província de Lleida, celebrada en el dia d'avui a Lleida amb una assistència d'uns 24 representants de CCOO. 

Durant la jornada s’han abordat les oportunitats que dona la Llei 19/2014 de 29 de desembre de transparència accés a la informació publica i bon govern. Així mateix s’ha tractat les conseqüències de la “remunicipalització” dels serveis públics municipals.

JORNADA PLA DE PENSIONS D'OCUPACIÓ

Acord canosos i dies addicionals de vacances Aj. Banyoles

18/03/2016

El dia 16 de març de 2016 se publica al BOP de Girona l'acord de modificació de les condicions laborals dels empleats públics de l'Ajuntament de Banyoles, en què s'introdueixen els dies d'assumptes propis en funció dels triennis, així com els dies addicionals de vacances en funció de l'antiguitat.

Assemblea Comarcal Barcelones

17/03/2016

Assemblea Comarcal de delegats/des de l'Administració Local del Barcelones, celebrada en el dia d'avui a Barcelona amb una assistència d'uns 19 representants de CCOO. 

Durant la jornada s’han abordat les oportunitats que dona la Llei 19/2014 de 29 de desembre de transparència accés a la informació publica i bon govern. Així mateix s’ha tractat les conseqüències de la “remunicipalització” dels serveis públics municipals.

MANIFESTACIÓ 19 DE MARÇ "PROU RACISME"


Assemblea Intercomarcal Tarragona

15/03/2016

Assemblea Intercomarcal de delegats/des de l'Administració Local de la provincia de Barcelona, celebrada en el dia d'avui a Tarragona amb una assistència d'uns 19 representants de CCOO. 

Durant la jornada s’han abordat les oportunitats que dona la Llei 19/2014 de 29 de desembre de transparència accés a la informació publica i bon govern. Així mateix s’ha tractat les conseqüències de la “remunicipalització” dels serveis públics municipals.

Assemblea Comarcal de l'Anoia

11/03/2016

Assemblea Comarcal de delegats/des de l'Administració Local de l'Anoia, celebrada en el dia d'avui a Igualada amb una assistència d'uns 5 representants de CCOO. 

Durant la jornada s’han abordat les oportunitats que dona la Llei 19/2014 de 29 de desembre de transparència accés a la informació publica i bon govern. Així mateix s’ha tractat les conseqüències de la “remunicipalització” dels serveis públics municipals.

CCOO saluda positivament la declaració d'inconstitucionalitat de part de la reforma de l'Administració Local del PP

08/03/2016

Avui s'ha conegut la sentència del Tribunal Constitucional que ha declarat la inconstitucionalitat d'una part de la LRSAL, que va reformar el règim de les administracions locals.

La sentència dictada en estimar parcialment el Tribunal Constitucional el Recurs promogut pel Parlament d'Extremadura, ve a confirmar una part dels arguments de FSC-CCOO, que en la nostra oposició a la globalitat de la Llei, ja vam assenyalar que envaïa competències de les comunitats autònomes.

A falta de realitzar una anàlisi més concret i detallat de la decisió judicial, ens trobem davant d'una sentència que s'anticipa al gran nombre de processos oberts i pendents de resoldre. CCOO considera positiu aquest primer pronunciament judicial, que ve a confirmar i validar els criteris d'oposició que vam sostenir davant l'esmentada Llei.

CCOO segueix reafirmant-se en el rebuig a la Llei i els seus continguts, que valorem com a molt negatius per al funcionament dels ajuntaments i demolidora per a la prestació pública dels serveis a la ciutadania, esperant que aquesta sentència sigui l'avantsala positiva de moltes altres que tombin l'engendro legislatiu.

La sentència qüestiona especialment la regulació restrictiva plantejada per LRSAL en relació amb les competències locals i autonòmiques en Sanitat, Serveis Socials i Educació, en envair competències de les comunitats autònomes, aspecte que CCOO ja vam posar de manifest en la tramitació.


Assemblea Comarcal Alt Penedes

08/03/2016

Assemblea Comarcal de delegats/des de l'Administració Local de l'Alt Penedes, celebrada en el dia d'avui a Vilafranca del Penedes
 amb una assistència d'uns 4 representants de CCOO.

Durant la jornada s’han abordat les oportunitats que dona la Llei 19/2014 de 29 de desembre de transparència accés a la informació publica i bon govern. Així mateix s’ha tractat les conseqüències de la “remunicipalització” dels serveis públics municipals.

Assemblea Comarcal del Garraf

07/03/2016

Assemblea Comarcal de delegats/des de l'Administració Local del Garraf, celebrada en el dia d'avui a Vilanova i la Geltru
 amb una assistència d'uns 10 representants de CCOO.

Durant la jornada s’han abordat les oportunitats que dona la Llei 19/2014 de 29 de desembre de transparència accés a la informació publica i bon govern. Així mateix s’ha tractat les conseqüències de la “remunicipalització” dels serveis públics municipals.

Assemblea Intercomarcal de Girona

01/03/2016

Assemblea Intercomarcal de delegats/des de l'Administració Local de la província de Girona, celebrada en el dia d'avui a Girona amb una assistència d'uns 25 representants de CCOO.

Durant la jornada s’han abordat les oportunitats que dona la Llei 19/2014 de 29 de desembre de transparència accés a la informació publica i bon govern. Així mateix s’ha tractat les conseqüències de la “remunicipalització” dels serveis públics municipals.
 
RD-10-2015
https://docs.google.com/a/ccoo.cat/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Y2Nvby5jYXR8ZnNjX3NlY3Rvcl9sb2NhbHxneDo3OWViZWRjMzU4YTMxMGFm

VIDEO REFORMA LOCAL

  
Des del sector de l'Administració Local de CCOO a Catalunya, hem fet un video explicatiu de la reforma per difondre els continguts i les seves conseqüencies.  Es una eina per difondre als empleats/des públics, i la ciutadania.


30/09/2014 11.850 VISUALITZACIONS

Programa CCOO Canal 33: REFORMA LOCALEl programa sindical de CCOO en el canal 33 ha tractat el tema de la reforma loca, explicant el que significa i les conseqüències que pot portar per al conjunt de la ciutadania i els empleats i empleades públics.

Fitxa sindical RD 10/2015 Recuperació drets paga, assumptes propis i dies addicionals vacances

14/09/2015
http://twitter.com/home?status=PROVA%20DE%20NOTICIA%20–%20http://fsc-local-ccoo.cat
Fitxa sindical 2015-09 RD 10/2015 sobre recuperació del 26,23% de la paga extra de Nadal del 2012, del sisè dia d'assumptes propis. dies d'assumptes propis segons antiguitat (canosos) i dies addicionals de vacances.

FITXA SINDICAL 2015-08 DRETS TREBALLADORS/RES PER PARTICIPAR A LES ELECCIONS AUTONÒMIQUES

02/09/2015

Fitxa sindical 2015-08 que recull els drets dels treballadors i treballadores per participar a les ELECCIONS AUTONÒMIQUES del 27/09/2015.

FITXA SINDICAL: REPERCUSSIONS PROJECTE LLEI PGE 2016

01/09/2015

Fitxa sindical 2015-07 sobre les repercussions del projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'exercici 2016, el qual es troba en debat parlamentari i en el qual es regulen certs aspectes que ens afecten com a empleats/des públics.

FITXA SINDICAL 2015-06 MODIFICACIONS EBEP, ET i LPGE 2015

11/08/2015

Fitxa Sindical 2015-06 sobre modificacions legislatives realitzades pel Govern del Partit Popular i publicades en el BOE del 29-07-2015, referents a diferents apartats de l'Estatut de l'Empleat Públic (EBEP), Estatut dels Treballadors (ET) i Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'exercici 2015.

FITXA SINDICAL: CALENDARI LABORAL 2015

05/05/2014

Fitxa sindical sobre les festes pel calendari laboral del 2015.  Cal tenir en compte que s'han d'afegir les dues festes locals  que ha de determinar cada ajuntament.FITXA SINDICAL: JUBILACIONS


La fitxa sindical 03-2013 fa un recull esquematitzat de les condicions actuals per accedir a les diferents modalitats de la jubilació, (normal, anticipada, parcial...), desprès dels darrers canvis normatius. 

>>> NOTICIES ANTERIORS D'ACTUALITAT

S''estan mostrant les entrades 1 - 25 de 395. Mostra'n més »