Inici‎ > ‎Arxiu‎ > ‎Arxiu noticies‎ > ‎

Acord part meritada paga extra Aj. Cerdanyola del Vallès

24 de març 2014, 1:52 publicada per Gabriel Tinoco


30/12/2013

El passat 19 de desembre de 2013, es va signar a l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès l'acord de reconeixement de la part meritada de la paga extra de desembre del 2012, corresponents als serveis prestats durant el periode de meritació previ a l'entrada en vigor del RDL 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, s'abonará preferentment durant el primer trimestre del 2014, també si un cop executat aquest acord es declarés la seva improcedència, la
corporació ho comunicará a la part social i procedirà, un cop esgotades totes les instàncies, a la deducció íntegra de la quantia abonada per aquest concepte en la propera paga extraordinaria que correspongués abonar al personal.

Comments