Inici‎ > ‎Arxiu‎ > ‎Arxiu noticies‎ > ‎

Modificació de les condicions laborals a l'Ajuntament de Vic

24 de maig 2016, 3:53 publicada per Gabriel Tinoco


09/02/2016

Per acord del Ple Municipal en sessió de data 09.12.15 es va aprovar la modificació de l'Acord de condicions de treball del personal funcionari i del Conveni del personal laboral de l'Ajuntament de Vic i els seus Organismes autònoms de caràcter administratiu, per l'aplicació del RD 10/2015.
Quant als dies de vacances per antigüitat, es va signar el següent acord:
"En el supòsit d'haver completat els anys d'antiguitat en l'Administració que s'indiquen a continuació, es tindrà dret al gaudi dels següents dies de vacances addicionals anuals:
- 1 any de servei: 25 dies hàbils.
- 30 o més anys de servei: 26 dies hàbils."

A més s'estableixen els denominat "canosos":
"S'estableixen 2 dies addicionals de permís per assumptes propis a partir del sisè trienni, que s'incrementaran en 1 dia addicional per cada trienni complert a partir del vuitè."

Publicat en el BOPB el día 8 de febrer de 2016.

Comments