Inici‎ > ‎Arxiu‎ > ‎Arxiu noticies‎ > ‎

Resolució sobre jornades i horaris

3 de maig 2016, 4:26 publicada per Gabriel Tinoco


24/07/2015

Resolució de 22 de juliol de 2015, de la Secretaria d'Estat de 
Administracions Públiques, per la qual es modifica la de 28 de desembre de 2012, per la qual es dicten instruccions sobre jornada i horaris de treball del personal al servei de l'Administració General de l'Estat i els seus organismes públics.

1.3 L'apartat 3.1 queda redactat de la manera següent:
«3.1 La duración de la jornada general será de treinta y siete horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual, equivalente a mil seiscientas cuarenta y nueve horas anuales.» (1649 h/any).


Comments