Inici‎ > ‎Arxiu‎ > ‎Notes de premsa‎ > ‎

Primer Acord Marc Administració Local Catalana

19 de des. 2014, 4:18 publicada per fbelzunce@ccoo.cat

ELS AJUNTAMENTS DE MENYS DE 20.000 HABITANTS TINDRÀN EL PRIMER ACORD MARC DE CONDICIONS LABORALS DE CATALUNYA

A Catalunya hi ha 947 ajuntaments, dels quals 63 són de més de 20.000 habitants.  Existeixen uns 300 aproximadament, que tenen Acord o conveni que regulen les condicions de treball de laborals i funcionaris.  Això vol dir que uns 647 municipis no disposen de regulació pròpia i negociada de les condicions laborals dels seus empleats públics.

Aquesta manca de regulació negociada fa que en molts municipis s’estigui aplicant al personal laboral convenis col·lectius sectorials del sector privat, que res tenen que veure amb la realitat i funcionament de l’administració local.
  En alguns casos s’apliquen tres o més convenis en una mateixa administració.

I pel que fa al personal funcionari això provoca que s’apliqui únicament la normativa de funció pública sense cap negociació de la mateixa al centre de treball.

La negociació de les condicions de treball en els ajuntaments petits es difícil de dur a terme, i més quan en molts casos no disposen de representants legals dels treballadors/es.

Per solucionar tot això, des de CCOO, fa més de 20 anys que defenem la creació d’un espai de negociació per tota l’administració local de Catalunya, que es concreta en un Acord Marc de condicions laborals pels empleats públics locals catalans (funcionaris i laborals), que contribueixi a la millora de les condicions de vida i treball de tothom que no disposa de cap acord o conveni.

·        L’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, va reconèixer a les entitats municipalistes la capacitat de negociació supramunicipal.  Els sindicats ja el tenim prèviament reconegut a l’Estatut dels Treballadors i la Llei Orgànica de Llibertat Sindical.

·      

Per aquest motiu els sindicats CCOO i  UGT i les entitats municipalistes ACM i FMC,  conscients d’aquestes necessitats de regulació pactada, van constituir la taula de negociació.

·      Partint de la realitat que existeixen convenis i acords en prop de 300 entitats locals, es va plantejar l’àmbit de negociació als ajuntaments de menys de 20.000 habitants, i als Consells Comarcals.

·    El contingut d’aquest acord permet avançar en l’equiparació de les condicions laborals entre laborals i funcionaris d’una mateixa administració, així com l’homogeneïtzació en el conjunt de empleats públics locals de Catalunya: permisos, jornada, drets, conceptes salarials, polítiques d’igualtat, salut laboral, règim disciplinari...

Aquest Acord de condicions no suposa una aplicació automàtica i obligatòria als ajuntaments de menys de 20.000 habitants, donat que en respecte a l’autonomia municipal s’ha de produir a través d’una adhesió de cada entitat local, prèviament negociada entre l’administració i les organitzacions sindicals.

Avui dia 19 de desembre del 2014, a l’Ajuntament de Solsona, s’ha signat el primer “Acord Comú de condicions dels empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants”.   La signatura ha comptat amb la participació dels màxims representants de les organitzacions signants: 

  • ·        Miquel Buch, President de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM)
  • ·        Xavier Amor, President de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC)
  • ·        Juan Carlos Gallego, Sec. General Comissions Obreres de Catalunya (CCOO)
  • ·        Josep Maria Àlvarez, Sec. General Unió General de Treballadors de Catalunya (UGT)

Per més informació

José Gabriel Tinoco Ortiz, Coordinador Sector Administració Local de CCOO

gtinoco@ccoo.cat   646 467 972


Comments