La secció sindical, com a organisme de base del sindicat a l’empresa, està formada pel conjunt dels afiliats i afiliades al sindicat d’aquesta empresa.  El seu funcionament serà democràtic i es prendran els acords per majoria.
S''estan mostrant 8 elements
SECCIÓ SINDICALPÀGINA WEBTWITTERFACEBOOKCORREU-E
Ordena 
 
Ordena 
 
Ordena 
 
Ordena 
 
Ordena 
 
SECCIÓ SINDICALPÀGINA WEBTWITTERFACEBOOKCORREU-E
Ajuntament de Barcelona fsc-ajbarcelona.ccoo.cat @CCOOAJTBCN @ajuntamentbcnccoo ccooajtbcn@ccoo.cat 
Ajuntament de L'Hospitalet ajlhospitalet.ccoo.cat @CCOO_Ajunt_LH @AJLHOSPITALETCCOO ccoo@l-h.cat 
Ajuntament de Mollet www.ccoomdv.cat @ccoomdv @elcorccoo ccoo@molletvalles.cat 
Ajuntament de Rubí  @ccoo.ajuntamentderubi ccoo@ajrubi.cat ccoo@ajrubi.cat 
Ajuntament de Sabadell ajsabadell-ccoo.blogspot.com @ccoo_ajsabadell @ccooajsabadell ss-ccoo@ajsabadell.cat 
Ajuntament de Viladecans aj-viladecans.ccoo.cat @ccooviladecans @ccoo.deviladecans ccoo@viladecans.cat 
Barcelona Activa barcelonactiva.ccoo.cat @ccoo_bcnactiva @CCOOBarcelonActiva ccoo@barcelonactiva.cat 
Diputació de Barcelona diba.ccoo.cat @CCOODiba @CcooDiputacioDeBarcelona ccoo@diba.cat 
S''estan mostrant 8 elements