18 DE GENER 2023: ASSEMBLEA DE DELEGATS I DELEGADES SOBRE EL DESENVOLUPAMENT DE L’ACORD MARC A LA FUNCIÓ PÚBLICA

Assemblees territorials sobre L’ACORD ESTATAL a les administracions.