JORNADA SOBRE LES DONES EN ELS COSSOS POLICIALS DE CATALUNYA

Assemblees territorials sobre temporalitat a les administracions.