ESTABILITZACIÓ DEL PERSONAL INTERÍ: LLUITEM I ARRIBEM A ACORDS!

Assemblees territorials sobre temporalitat a les administracions.