FAQs RELACIONAT AMB L’ACORD D’ESTABILITZACIÓ DEL PERSONAL INTERÍ PELS ENS LOCALS SENSE REPRESENTACIÓ SINDICAL

Assemblees territorials sobre temporalitat a les administracions.