REPRESENTATIVITAT A LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES: QUI POT ESTAR A UNA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ DE MATÈRIES COMUNES?

Qui pot formar part d’una Mesa General de Negociació de matèries comunes?

Què indica l’EBEP?
Què diu la jurisprudència?